>

ALLAH'TAN KORKMAYAN VAR MI

ALLAHTAN KORKMAYAN VAR MI |  görsel 1
LÜTFEN DÜŞÜNCELERİNİZİ BENİMLE PAYLAŞIN

merhamet

Muhakkak ki Allah merhametlilerin en merhametlisidir  

EY AHİR ZAMAN GENCİ

EY AHİR ZAMAN GENCİ |  görsel 1
EY AHİR ZAMAN GENCİ |  görsel 2
Yanlızlık Allah'a mahsuzdur. Sen hiç bir zaman yanlız kalmadın kalamazsında çünkü sana ŞAH DAMARINDAN bile yakın bir Yaratıcın var . 

EY AHİR ZAMAN GENCİ

EY AHİR ZAMAN GENCİ |  görsel 1
EY AHİR ZAMAN GENCİ |  görsel 2
Yanlızlık Allah'a mahsuzdur. Sen hiç bir zaman yanlız kalmadın kalamazsında çünkü sana ŞAH DAMARINDAN bile yakın bir Yaratıcın var . 

ALLAH'IM SENİ LAYIKIYLA ANLATA BİLMEK İÇİN BANA YARDIM ET

Gül kokulu Peygamber ümmetiyiz...

Gül kokulu Peygamber ümmetiyiz... |  görsel 1
O'nun için kainat yaratılan,  Eşsiz büyük Peygamber ümmetiyiz.  Cahiliye dönemine son veren,  Gül kokulu Peygamber ümmetiyiz...  Mazlumu,yetimi Koruyup seven,  Haklıya hakkını adilce veren,  Tövbe edip hak yola davet eden,  Gel diyen bir Peygamber ümmetiyiz... ...

ALLAHU EKBER

Ya Resulullah! Bana Tavsiye Et!

Ya Resulullah! Bana Tavsiye Et! |  görsel 1
Hz. Ali (a.s) şöyle diyor: Bir şahıs Resulullah (s.a.v)’ın huzuruna gelerek Hazret’in kendisine tavsiye etmesini istedi. Hz. Resulullah (s.a.v) ona şöyle tavsiye ettiler: “Benim sana tavsiyem şudur ki; parçalansan, ateşe atılıp yakılsan bile, Allah’a şirk koşma. Annene ve babana eziyet etme; eğer dünyadan göçmeni bile emretseler öyle yap. İhtiyacından fazla kalan malını dini kardeşinin ihtiyarına bırak. Müslüman kardeşinle karşılaştığında açık yüzlü ol. Halka ihanet etme. Gördüğün her Müslüman’a selam ver. İnsanları İslam’a davet et. Bil ki, her sorunu çözmenin (sıkıntısı olanın sıkıntısını gidermenin), Hz. Yakub’un oğullarından bir köleyi azat etmek kadar sevabı vardır. Bil ki, şarap ve her sarhoş edici şey de haramdır.”...

Yetimler İçin Ağlamak

Yetimler İçin Ağlamak |  görsel 1
Uhud savaşında İslam savaşçılarından çoğu şahadete erişti, Hz. Hamza da o savaşta şehit düştü, hatta Hz. Peygamber (s.a.v)’in şehit olduğu bile şayi oldu. Savaş sona erdikten sonra, Medine kadınları Uhud’a doğru hareket edip Peygamber (s.a.v)’in istikbaline koştular; herkes kendi şehitlerini bırakıp Hz. Peygamber’i sorup arıyorlardı. Bu arada Cehş’in kızı Zeynep Hz. Peygamber (s.a.v) ile karşılaştı ve aralarında şöyle bir diyalog geçti: Hz. Peygamber- “Sabırlı ve tahammülü ol!” Zeynep- “Ne için?” Hz. Peygamber- “Kardeşin Abdullah’ın şahadetinden dolayı.” Zeynep- “Şahadet onun için kutlu ve mübarek olsun!” Hz. Peygamber- “Sabret!” Zeynep- “Ne için?” Hz. Peygamber- “Dayın Hamza’nın şahadetinden dolayı.” Zeynep- “Bizim hepimiz Allah’tanız ve hepimiz O’na döneceğiz, şahadet makamı ona mübarek olsun!” Hz. Resulullah (s.a.v) biraz durduktan sonra Zeyneb’e dönerek şöyle buyurdu: - “Sabırlı ol!” Zeynep – “Şimdi ne için?” Hz. Resulullah - “Eşin Mus’ab bin Umeyr’in şahadetinden dolayı.” Zeynep bu sözü duyunca, can yakıcı bir şekilde yüksek bir sesle ağlayıp sızlamaya başladı. Bunu gören Hz. Resulullah: “Hiçbir kimse, kocanın karısının kalbinde olan yerini alamaz” buyurdu. Bu arada Zeynep; “Neden kocan için böyle ağlıyorsun?” diyenlere şu cevabı verirdi: “Ağlamam kocam için değildir. Çünkü o Peygamber (s.a.a)’in yanında şahadet makamına erişmiştir. Beni ağlatan çocuklarımın öksüz kalışıdır.”...

Dostlarla Müdara

Dostlarla Müdara |  görsel 1
Ebu Hureyre şöyle diyor: Hz. Resulullah (s.a.v) (bir gün) oturdukları halde birden dişleri görülür bir şekilde güldüler. Gülmesinin sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular: “Ümmetimden iki kişi gelip Allah Teala’nın huzurunda duracaklar; onlardan biri diyecek ki: “Allah’ım! benim hakkımı ondan al!” Allah Teala buyuracak ki: “Kardeşinin hakkını ver!” Borçlu adam arz edecek ki: “Allah’ım! Benim iyi amellerimden bir şey kalmamıştır (ona verecek dünyevi bir malım da yoktur).” Hak sahibi de diyecek ki: “Ey Rabbim! Öyleyse benim günahlarımdan yüklensin!” Sonra Hz. Resulullah (s.a.v)’ın mübarek gözlerinden yaşlar boşanarak şöyle buyurdular: “O gün (kıyamet günü) öyle bir gündür ki insanlar, günahlarının başka bir kimseye yüklenmesine ihtiyaç duyarlar. Allah Teala hakkını isteyen kimseye şöyle buyurur: “Gözlerini çevir, cennete doğru bir bak, ne görüyorsun?” O zaman başını kaldırıp güzel nimetleri görünce hayretle: “Allah’ım! Bunlar kimin içindir?” diyecektir. Allah Teala- “O hakkın değerini bana veren kimse içindir.” Hak sahibi – “O hakkın değerini kim sana ödeyebilir?” Allah Teala - “Sen.” Hak sahibi – “Ben nasıl ödeyebilirim?” Allah Teala - “Ondan geçmenle (hakkını bağışlamanla).” Hak sahibi – “Allah’ım! Ondan geçtim.” Daha sonra Allah Teala buyuracak ki: “Dini kardeşinin elini tut, birlikte cennete gidin !” Bu esnada Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Takvalı olun, birbirinizin arasını bulun!”...

Çaba Veya Zengin Olmak Yolu

Çaba Veya Zengin Olmak Yolu |  görsel 1
Ashaptan birinin durumu çok bozulmuştu. Bu arada karısı ona: “Resulullah (s.a.v)’ın yanına varıp bir şey istesen” dedi. Bunun üzerine o adam bir şey istemek için Hz. Peygamber’in yanına gitti. Hazret’in yanına vardığında Hz. Resulullah (s.a.v) onu görür görmez şöyle buyurdular: “Kim bizden bir şey isterse veririz, kim de ihtiyaçsız olmaya çalışırsa, Allah onu ihtiyaçsız kılar.” Adamcağız Hz. Resulullah (s.a.v)’ın bu sözünü duyunca, kendisinden başkasının kastedilmediğini anlar ve bir şey istemeden huzurlarından ayrılır; evine gelip durumu karısına anlatır; ama ihtiyaç onu zorlar ve ikinci kez Hz. Resulullah’ın huzuruna varır; fakat Hazret’in yine aynı şeyi buyurduğunu görür ve bu olay üç defa tekrarlanır. Bunun üzerine komşusundan bir balta emanet alıp çöle çıkar, bir miktar odun toplayıp pazara getirir ve odunlarını bir buçuk kilo arpaya satar; elde ettiği arpayı ekmek yaparak ailesiyle birlikte yerler. Ertesi sabah daha fazla odun getirir ve yılmadan bu işine devam eder; ilk önce bir balta satın alır; daha sonra elde ettiği kazançtan iki genç deve ve bir köle alır; böylece durumu düzelip zenginleşir. Daha sonra Hz. Resulullah’ın yanına giderek başından geçen macerayı Hazret’e anlatır. Hz. Resulullah (s.a.v) onun sözünü dinledikten sonra ona: “Demedim mi kim, bizden bir şey isterse ona veririz, kim de ihtiyaçsız olmaya çalışırsa, Allah onu ihtiyaçsız kılar?!” buyururlar....

Dert Etme Dua Et

Fotoğraf

Fotoğraf

Fotoğraf